Nils Polska

logo

Zastosowanie układu centralnego smarowania w różnych branżach

Układy centralnego smarowania są stosowane w wielu branżach. To zaawansowana technologia, która poprawia tak istotne aspekty jak trwałość i wydajność maszyn oraz urządzeń. Właściwe smarowanie zapewnia szybką i bezawaryjną pracę, co poprawia efektywność i wydajność we wszystkich branżach.

Dlaczego smarowanie jest takie ważne?

W często używanych maszynach, czasami nawet bez przerwy dochodzi do tarcia, które prowadzi do wolniejszej pracy, mniejszej wydajności, czy awarii. Jednak można temu wszystkiego zapobiec, dbając o regularne smarowanie maszyn. Dawnej trzeba było robić to ręcznie, co zajmowało wiele czasu, jednak wraz z rozwojem technologii wiele aspektów uległo automatyzacji.

Jak działa centralne smarowanie?

Najważniejszą częścią jest pompa, ponieważ tłoczy środek smarny z połączoną instalacją. Innym ważnym elementem jest sterownik układu centralnego smarowania. Odpowiada on za realizację wybranego programu i pozwala kontrolować cały proces, a w razie problemów alarmuje użytkowników o tym fakcie. Wszystko odbywa się automatycznie, więc jedyne co pozostaje zrobić to ustawienie odpowiedniego programu oraz monitoring i kontrola całego procesu i reagowanie w razie wystąpienia problemów.

Jakie są rodzaje układów centralnego smarowania

W zależności od branży można wyróżnić 4 rodzaje układów centralnego smarowania:

  • progresywne układy smarowania,
  • jednoliniowe układy smarowania,
  • układy natryskowe,
  • układy dwuliniowe.

Różne branże, a układ centralnego smarowania

Smary, chociaż często niezauważalny element są bardzo istotne w wielu branżach.

Branża rolnicza

Maszyny rolnicze muszą pracować w najróżniejszych warunkach od niskich po wysokie temperatury, dlatego używane smary muszą zapewnić najwyższą wydajność w czasie upałów, wilgoci, opadów i mrozów.

Sektor robót ziemnych

Maszyny robocze narażone są na ogromne obciążenia i prace w różnych warunkach. Codzienna praca powoduje ścieranie się części, dlatego trzeba chronić maszyny, systematycznie stosując wysoko wydajne środki smarne odporne na wodę, wilgoć, czy temperaturę.

Branża budownicza

Roboty budowalne mogą odbywać się w różnych miejscach narażając maszyny na najbardziej ekstremalne warunki. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy maszyn na najwyższych obrotach należy stosować gamę syntetycznych, mineralnych i biodegradowalnych środków smarnych. To zapewni sprawne działanie wszystkich elementów maszyny – silników, systemów hydraulicznych, łożysk, czy przekładni.

Transport

Wszystkie maszyny, aby zapewnić sprawny i nieprzerwany transport w najróżniejszych warunkach, muszą być regularnie smarowane wysokiej jakości smarami, które zagwarantują nie tylko sprawność pojazdów, ale i maksymalne bezpieczeństwo na drogach.

Sektor zimowy

W tym przypadku przydadzą się smary odporne na niskie temperatury nawet do -40 stopni. Ponadto muszą być odporne na wilgoć, mrozy i śnieg. Dobrze sprawdzą się smary np. na bazie polialfaolefiny i wysoko uszlachetnionych baz mineralnych.

Przemysł

Przemysł musi pracować nieprzerwanie cały czas, dlatego zastosowane w maszynach smary muszą przede wszystkim zapewnić niezawodność działania i zminimalizować ryzyko awarii. Jednocześnie muszą być przygotowane na najróżniejsze warunki pracy: wysokie i niskie temperatury, zapylone miejsca, duże obciążenia, wilgotność itp. Często wybór smarów wymaga indywidualnego podejścia w zależności od gałęzi przemysłu.

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy potrzebuje specjalnych smarów przeznaczonych do kontaktów z żywnością, gdyby doszło do przypadkowego kontaktu z produktem, ale które dodatkowo zapewnią również niezawodność maszyn. Takie smary muszą spełniać najbardziej rygorystyczne normy branżowe i kwestie bezpieczeństwa.

Leśnictwo

Wycinka drzew, czy inne prace związane z leśnictwem wymagają użycia większych lub mniejszych maszyn, których wspólną cechą jest zużywanie i tarcie poszczególnych elementów, które obniżają ich jakość. Można temu zapobiec, używając odpowiednich smarów wysokiej jakości. Niezależnie, czy to piła łańcuchowa, czy wielka maszyna poddawana ekstremalnym obciążeniom, każda potrzebuje do prawidłowego działania odpowiedniego i systematycznego nasmarowania.