Nils Polska

logo

SINUS

SINUS to wysokowydajny smar plastyczny na bazie nasyconego estru syntetycznego i innych składników, które nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia środowiska. SINUS służy do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych oraz innych punktów tarcia w normalnych warunkach temperaturowych.